Kontaktujte Nás

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Stanislav Meľo

ADRESA

Nábrežie Oravy 3191,
026 01 Dolný Kubín – Mokraď
Slovenská rebuplika

E-MAIL

stanislavmelo2@gmail.com

TELEFÓN

+421 948 883 732